متوسطه دوره اول زنده یاد حاج حسین داوری یک

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - استان گیلان (کوچصفهان)

 

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - تهران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان لرستان (خرم آباد)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان فارس (زرین دشت)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – شهرستان سراوان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان گیلان (تولمات)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان بوشهر

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بروجرد

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان جهرم

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شیراز (ناحیه 2)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بیرجند

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان یزد (ناحیه 2)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان داراب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان تهران

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان شاندیز

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - جهرم

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - آذرشهر

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - تهران

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۳۴
مدیر آموزشگاه
۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۳۲
مدیر آموزشگاه

امتحان قرآن پایه هشتم - خرداد 1400 – شهرستان بابل

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان قدس
امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان رسالت

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد)

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (مرزداران)
امتحان علوم تجربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان قدس (بم)

امتحان علوم تجربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان هوردخت

امتحان عربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (انقلاب)

امتحان عربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد)

امتحان عربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان برتران علم

امتحان عربی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان بوستان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان امام حسن عسگری (ع)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان هوردخت

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان فرزانگان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان راهیان صادق

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان ابرار هورسین

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۳۱
مدیر آموزشگاه

امتحان قرآن پایه هفتم - خرداد 1400 – شهرستان تالش

امتحان قرآن پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (مرزداران)

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان ریاضی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان حافظ

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان رسالت

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش

امتحان علوم تجربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان فرزانگان

امتحان علوم تجربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان فرزانگان (2)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان آلاء

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (انقلاب)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (مرزداران)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – استان فارس

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم - خرداد 1400 – شهرستان شیروان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان حجاب

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۲۹
مدیر آموزشگاه

۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۰
مدیر آموزشگاه

۰ نظر ۱۸ اسفند ۰۰ ، ۱۹:۱۲
مدیر آموزشگاه

۰ نظر ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۲۰:۵۲
مدیر آموزشگاه
۰ نظر ۲۱ بهمن ۰۰ ، ۲۲:۵۶
مدیر آموزشگاه
۰ نظر ۲۵ دی ۰۰ ، ۰۸:۴۲
مدیر آموزشگاه

امتحان علوم تجربی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان املای فارسی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان نگارش پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان عربی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان پیام‌های آسمان پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان ریاضی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان فارسی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان آمادگی دفاعی پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

امتحان قرآن پایه هشتم دیماه 1400 – دبیرستان داوری یک

۰ نظر ۲۵ دی ۰۰ ، ۰۸:۴۱
مدیر آموزشگاه